Mikä on Savoa Partners?

Savoa Partners Oy:n toiminta käynnistyi keväällä 2017, kun joukko kehittämisen konkareita havaitsi, että toimintakäytäntöjen uudistamiselle on kysyntää. Valmis osakeyhtiö oli pöytälaatikossa, jonne se oli jäänyt, kun liikeidea Savoa palvelevasta mobiilista yksiköstä ei realisoitunut. Siitä jäi nimi ja uusille urille tähtäävä toiminta-ajatus.

Toimialoina ovat kehittäminen ja etävastaanottojen tuottaminen sekä digitalisaatio. Kehittämisasiakkaiden lähtökohta on ollut saatavuuden parantaminen, mutta se on laajentunut vaikuttavuuden, tuottavuuden, asiakas- ja henkilöstökokemuksen ja parantamiseen. Ne voisivat olla yhtä hyvin kehittämisen lähtökohtia. Etävastaanottoa tuotamme organisaatiolle, jotka haluavat tarjota potilailleen vaivattomia ja vaikuttavia palveluita. Digitalisaatiossa haetaan hyötyjä asiakasorganisaation toimintaprosesseihin. Yhdessä asiakkaan kanssa mallinnetaan toivottu lopputulos siten, että kaikkien osapuolten etenkin potilaan polku olisi ketterin mahdollinen.

Savoa Partnersin avainhenkilöitä yhdistää vahva missio toimivasta perusterveydenhuollosta ja kokemus keinoista, joilla siihen päästään. Olemme kaikki työskennelleet käytännön ammattilaisina, esimiehinä ja johtajina julkisella ja yksityisellä puolella. Työn hedelmiä on näkynyt yksittäisissä organisaatioissa. Koska haasteet ja ratkaisut ovat varsin yleispäteviä haluamme toimia laajemmalla kentällä useiden tahojen kanssa – silloin uudistetut mallit voivat saada laajempaa jalansijaa.

Tiimimme jäsenillä on pitkä yhteistyön historia erilaisilla kokoonpanoilla. Työmme jälkiä on näkyvissä sosiaali- ja terveysministeriön Rohto-keskuksen toiminnassa, Hämeenlinnan ja Helsingin avosairaanhoidon uudistamisessa sekä yksityisten terveysasemien kehittämisessä.

Kiinnostuitko?

Lähetä meille yhteydenottopyyntö, tai ole yhteydessä meihin.


Savoa Partners oy:n ilmoituskanava väärinkäytösepäilystä

Toimintamme pohjautuu eettiseen työskentelyyn ja vahvoihin arvoihin. Rohkaisemme henkilökuntaamme ja yhteistyökumppaneita, sekä muita kanssamme tekemisissä olevia tahoja ilmoittamaan väärinkäytöstä tai epäeettistä toimintaa koskevasta epäilystä. Työntekijöillämme on käytössä sisäinen, lain vaatimukset täyttävä ilmoituskanava. Toistaiseksi ulkoiset tahot voivat käyttää oikeuskanslerinviraston ilmoituskanavaa.