Terveyskeskusten jonot ja puhelinruuhkat on ratkaistavissa ilman resurssilisäystä.

Tämä on jo tehty Savoa Partnersin tuella mm. Sotkamossa, Kolarissa, Huittisissa ja Keski- Satakunnassa ja Kankaanpäässä.

Millä tässä on onnistuttu?

 • Ongelmat on tunnistettu
 • Tavoitteet on määritelty
 • Prosessit on mallinnettu ja toimeenpantu
 • Terveysasemia johdetaan tavoitteellisesti tietoon perustuen

Toteutetut toiminnalliset muutokset:

 • Hoito aloitetaan heti, jolloin häiriökysyntä vähenee
 • Potilas saa hoitovastaavan, jolloin hoidon jatkuvuus paranee
 • Sähköisen asioinnin osuus yhteydenotoista terveysasemalle nostetaan yli 70 %:iin
 • Hoito toteutetaan vaikuttavasti
 • Tiedolla johtaminen otettu käyttöön


Kiinnostaako joku näistä muutoksista vai kenties kaikki?

Toteutamme ongelmien kartoituksen, tuotamme ratkaisuehdotuksen ja autamme muutosten toimeenpanossa.

Kehittämisen mindmap

Tämä käsitekartta auttaa hahmottamaan miten autamme asiakkaitamme. Klikkaa tekstejä saadaksesi lisätietoa prosessin osista.

Kehittämisen mindmap

Kehittämisen mindmap
Mittareiden määrittelyTavoitteiden määrittelyNykytilan kartoitusKehittämisen tiekarttaViiveetön hoitoonpääsyTilastointi ja kirjaaminenUudistetut prosessitTerveyden edistäminen ja kansansairauksien hoitoDigivälineiden hyödyntäminenOsaamisen vahvistaminen

Mittareiden määrittely

Jos tavoitteista saadaan aikaan yhteisymmärrys, niin tarvitaan mittakepit, joilla tiedetään saavutetaanko tavoitteet. Emme allekirjoita väitettä, että mittaaminen on vaikeaa. Kirkas ajattelu on vaikeaa.

Tavoitteiden määrittely

Muodostmme kuvan toimintamalleista, asiakkaiden määristä ja ohjautumisesta, johtamisesta ja varjojohtamisesta, hoitokäytännöistä – ja tähän mennessä asiakkaamme ovat hämmästyneet. Onko toimintamme oikeasti näin monimutkaista? Kyllähän nämä tuttuja ilmiöitä ovat, mutta tällainenko on kokonaisuutemme?

Nykytilan kartoitus

Muodostamme kuvan toimintamalleista, asiakkaiden määristä ja ohjautumisista, johtamisesta ja varjojohtamisesta, hoitokäytännöistä – ja tähän mennessä asiakkaamme ovat hämmästyneet. Onko toimintamme oikeasti näin monimutkaista? Kyllähän nämä tuttuja ilmiöitä ovat, mutta tällainenko kokonaisuutemme on…?

Kehittämisen tiekartta

Hankeähkyä on podettu jo vuosia. Syy on selvä: erillisten hankkeiden hyöty on rajallinen ja niiden kytkökset käytännön toimintaan usein samea. Siksi pitää olla looginen kuva kehittämisen kokonaisuudesta. Tiekartan laajuus ja syvyys riippuu lähtötilanteesta ja tavoitteista. Riittääkö pienten askelten inkrementaalinen kehittäminen vai onko syytä maalata isommalla pensselillä disruptiivisesti?

Viiveetön hoitoonpääsy

Hoitotakuu tulee, oletko valmis? Voi olla, että lisäresursointi on tepsivä keino. Havaintomme on, että odotus hoitoon poikii uusia yhteydenottoja ja kiirevastaanottoja. Jonottomuus sujuvoittaa toimintaa, vähentää päällekkäistä työtä eikä lisää kysyntää. Helposti sanottu, mutta vaikea tehdä. Silti kannattaa yrittää!

Tilastointi ja kirjaaminen

Harva organisaatio on oikeasti päättänyt, mitä haluaa tietää toiminnastaan. siksi suoritteiden tilsastoini ja kirjaaminen on vaihtelevaa, joten raportit ovat usein sitä mitä on tilastoitukin. Iso osa toiminnan mittareista syntyy rutiinidatasta, kunhan dokumentointi on riittävästi standardoitu.

Uudistetut prosessit

Terveyden edistäminen ja kansansairauksien hoito

Meillä on maailman massiivisin primaaripreventio (neuvolat, koulu-, opiskelija- ja työterveyshuolto). Silti riittää sarkaa kansansairauksien sekundaaripreventiossa, eli ylipainon, päihteiden, tupakan, masennuksen, metabolisen oireyhtymän pelikentässä. Painopisteenä näyttää olevan lääkehoito ja omahoidon ohjaus, mutta pureutuvatko ne kansanterveysongelmien juurisyihin, etiologiaan? Kohdistuuko palvelu seurauksiin vai syihin? Pelätä saa, että matala terveiden elinvuosien odote ei selity pelkästään geeneillä eikä kaamoksella

Digivälineiden hyödyntäminen

Eipä taida olla yksikköä ilman digiasioinnin välineitä, mutta onko niillä saatu hyöty riittävä? Syy ei ole yksin siinä, että asiakkaat eivät pysty asioimaan digitaalisesti, vaan myös siinä että emme ole onnistuneet kytkemään ratkaisuja käytäntöihimme. Pitkälle päästään aivan yksinkertaisella lomakkeella, johon asiakas kirjoittaa asiansa. Ammattilaisen on helpompi aloittaa työnsä verrattuna puheluun, joka alkaa henkilötietojen tarkistamisella ja jatkuu epätoivoisella yrityksellä kuunnella puhetta ja lukea asiakastietoja.

Osaamisen vahvistaminen

Asiakkaat arvostavat kovasti etäpalveluita, mutta niiden taitoja ei yliopistoista ole saanut. Etähoito on epäilijöiden suurennuslasin alla, joten turvallisuuden ja asiakaskokemuksen on oltava parempi kuin läsnähoidossa. Yleislääkärin tärkein diagnostinen strategia (hypoteettis-deduktiivinen) on osittain unholassa. Taidot on siis opeteltava nyt toimipaikkakoulutuksena, koska tarve on nyt eikä silloin kun asiansa osaavat uudet ammattilaiset valmistuvat.

>Pitkäaikaissairauksien hoitoon on rakennettu tautipohjainen raudanluja hoitajaosaaminen- Löytyy diabetes-, sydän-, hengitys-, depressiohoitajia. Koti- ja laboratorioseurannat sekä kontrollikäynnit ovat hallinnassa. Asiakkaan näkemyksen kuulemisessa, kokonaisvaltaisuudessa ja elämäntapamuutoksen tuessa on useimmissa paikoissa kehitettävää. Emme pääse määräänsä pitemmälle uusilla diabeteslääkkeillä, jos ylipainoon ja mielialaan ei ole tukea.

Etälääkäri- ja hoitajapalvelu

Onko teidän terveysasemallanne resurssipula ja pitkät jonot?

Me pystymme hoitamaan yli 90 % perusterveydenhuollon potilaistanne etänä.

1

Tilaaja ja Savoa Partners
 • Sopivat potilasryhmät, joiden hoito halutaan toteuttaa etänä Savoan toimesta
 • Huolehtivat yhdessä, että potilasohjaus tilaajan ammattilaisilta Savoan etähoitajalle tai – lääkärille sujuu kuten on sovittu

2

Savoan etälääkäri tai etähoitaja
 • Hoitaa hänelle ohjatut potilaat yhdessä sovitulla tavalla. Tilaajan niin halutessa tämä tarkoittaa:
 • Episodityyppisen potilaan asia hoidetaan valmiiksi siten, että tarvittaessa hän saa yhteyden ilman välikäsiä etälääkäriin
 • Pitkäaikaissairaan hoito toteutetaan kokonaisuutena, jolloin hoidon jatkuvuus maksimoidaan

Lopputulos:

Potilaskokemus paranee
 • Potilaat ovat tyytyväisiä, koska saavat palvelut kotiin
Tuottavuus paranee
 • Pääsääntöisesti etänä hoitaminen on nopeampaa kuin vastaanotolla hoitaminen
 • Määräämme vain lääketieteellisesti perusteltuja tutkimuksia
Tilaaja säästää ajan ja vaivan
 • rekrytoinnista ja perehdyttämisestä
 • sijaisen hankinnasta, jos etälääkäri/- hoitaja on estynyt tekemään työtään
Vaikuttavuus paranee
 • Pitkäaikaissairaiden koordinoitu hoito tuottaa osoitettua terveyshyötyä.
Tilaajan henkilöstökokemus paranee
 • Etäpalvelut vähentävät jonoja ja keventävät siten henkilöstön painetta

Savoa Partnersin ammattilaiset ovat hoitaneet jo yli 250 000 tyytyväistä potilasta etänä.

Tiimimme Tulevaisuuden sairaala 2024 -tapahtumassa

Oletko tulossa tapahtumaan vai tapasimmeko siellä? Ota yhteyttä ja keskustelaan.

Pia Luukkonen

Johtava asiantuntija, yleislääketieteen erikoislääkäri

040 730 3857

Jari Numminen

Asiantuntija, sairaanhoitaja (AMK), insinööri (AMK)

050 322 0003

Saara Vuorento

Asiantuntija, lääketieteen lisensiaatti

Marika Jäkkö

Asiantuntija, terveydenhoitaja (YAMK)

Kiinnostuitko?

Lähetä meille yhteydenottopyyntö, tai ole yhteydessä meihin.