Etävastaanotot

Kenelle

Asiakkainamme on terveyskeskuksia ja työterveyshuoltoja, jotka haluavat tarjota potilailleen etävastaanottoa.

Milloin

Etävastaanotto on ratkaisu, kun
 • Tarjotaan sujuvia ja helposti saavutettavia palveluita
 • Vähennetään hoidon kokonaiskustannuksia
 • Oma kapasiteetti ei riitä
 • Halutaan laajentaa palveluaikoja
 • Halutaan vähentää rekrytointiin ja perehdyttämiseen kuluvaa aikaa

Miten

Etävastaanoton toteutus   

 • Lääkärimme kontaktoi potilaan  
 • Mieluiten puhelimella, haluttaessa chatilla tai videovastaanotolla  
 • Kirjaamme etänä potilastietojärjestelmään kuten asiakkaan omat lääkärit
 • Teemme e-reseptit ja postitamme todistukset 

Mitä ja Miksi

Mitä etänä voidaan hoitaa ja miksi 

 • Terveyskeskuksen ja työterveyshuollon potilaista yli 90% pystytään hoitamaan etänä  
 • Turvallisuus on erinomainen. Meillä on jo yli 40.000 kontaktia. Tiedossa ei ole hoitovirheitä   
 • Asiakaskokemus on myös erinomainen 
 • Kokonaiskustannus on edullinen, koska määräämme tutkimuksia ja antibiootteja vähän